Výstava loutek divadla Dokola

V Divadle Oskara Nedbala v Táboře proběhla v rámci Divadelní noci 18. 11. 2017 výstava divadla Dokola...

Tajemné prostory suterénu divadla, dílny a truhlárnu obsadily na 1 den loutky divadla Dokola z průřezu představení připravených během 10 let fungování divadla. Loutky se v podzemí sice trošku bály, ale návštěvníkům se celá akce, včetně krátkých večerníčků Františka Xavera Watzla, velmi líbila. Těšíme se na další spolupráci s Divadlem Oskara Nedbala.

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

Zpět